قلم

قَلَم (pen): خامه؛ کِلک؛ نی چوبین که وسیله‌ی انتقال مرکّب یا جوهر بر کاغذ و از مهم‌ترین ابزار خوشنویسی است. قلم می‌بایست سرخ و سفیدرنگ، صاف، بدونِ تاب، سفیدمغز و بدونِ گره در میان خود باشد. دزفول از مهم­ترین شهرهایی است که نی مناسب خوشنویسی در آنجا کِشت می‌شود. بهتر است که قلم تمرین و مشق، دارای طولی در حدود ۲۰سانتی­متر و قطر ۷ میلی­متر باشد. در خوشنویسی به گونه‌های مختلف خط نیز گفته‌می‌شود مانند: قلم نسخ (خط نسخ). هم­چنین به طرز و شیوه‌ی‌ نگارش یا سبک نوشتن خط نیز اطلاق می‌شود مانند: قلم کلهر (خط کلهر).[۱]


۱ - قلیچ‌خانی، حمیدرضا (۱۳۷۳)،«فرهنگ واژگان خوشنویسی و هنرهای وابسته»، تهران: روزنه، ص۱۶۲.

نظر شما: