برگی از قرآن به خط ریحان ممتاز. کتابت جلی(دورو) صفویه

نظر شما:

یک برگ قرآن (دورو) ریحان ممتاز.قلم :کتابت جلی .صفحه پردازی :دفتری ۱۱سطری .کاغذ :دست ساز آهارمهره نخودی .مرکب :مشکی .کلمه جلاله "الله"بقلم زر ومحرر.اعراب به لاجورد .علائم تجویدی به شنگرف .بین آیات گوی زرین محرر به لاجورد .حاشیه :جدول کشی به طلا ولاجورد با تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۳۷
موضوع اثر : یک برگ قرآن (دورو)
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۹) تا قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی، قلم زر محرر، دست ساز آهار مهره،
ابعاد : طول (۵۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۳۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, ریحان, جلی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان