ریحان

​رَیحان (rayhan): خط ریحان؛ ریحانی؛ خطّی است شبیه به خط محقَّق که سال‌­ها بعد پدید آمد، به نحوی که آن را «باریکِ محقَّق» نیز می­‌نامیدند. در این خط خصوصیاتی ازثلث هم می­‌توان یافت. این خط از زمان ابن­‌بوّاب رو به ترّقی و تکامل گذاشت تا زمان یاقوت مستعصمی و شاگردانش که رواج بیشتری پیدا کرد. خط ریحان تمام ویژگی­های خط محقّق را داراست و افزون بر آن حرکات، حروف و کلماتش نازک­تر و ظریف­تر و خطوط عمودی در آن کوتاه‌­تر است.[۱]


۱- حسینی، سیّدمحمّدمجتبی؛ امینی، بهروز (۱۳۹۰)، «درآمدی بر هنر اسلامی ـ ایرانی: خوشنویسی» با نگاه به آثار مؤسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، تهران: پیکره، ص۲۱.

نظر شما: