قطعه نستعلیق عالی.قلم مشقی وکتابت خفی صفویه

نظر شما:

یک قطعه خوشنویسی نستعلیق عالی .قلم مشقی وکتابت.صفحه پردازی :چلیپا .کاغذ:نخودی آهارمهره .حاشیه چلیپا دارای کتیبه های دوسطری برروی کاغذ آهار مهره فستقی. بین سطور طلااندازی منقش ومضرس وشش لچکی با نقوش اسلیمی .حاشیه:دارای تسمه اندازی بانقوش ریسه ای بر زمینه گل بهی .کتیبه ها با قلم کتابت خفی .بین کتیبه ها نقوش اسلیمی سفیدآبی بر زمینه لاجورد.جدول کشی به سبز .طلا .قهوه ای .سفیدآب .پاسپارتو به قهوه ای تیره .کمند به طلایی.فاقد رقم و تاریخ.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۲۵
موضوع اثر : ابیاتی از غزل حافظ(غزل270)
تاریخ خلق : (قرن ۱۱)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذآهار مهره نخودی ، طلا اندازی منقش و مضرس، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
واقف : حا ج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان