قطعه نستعلیق ممتاز.قلم مشقی.چلیپا صفویه

نظر شما:

یک قطعه چلیپای نستعلیق ممتاز.قلم مشقی.صفحه پردازی :چلیپا .کاغذ :دست ساز آهار مهره فستقی .مرکب :مشکی .تاریخ :۱۱۰۱ق.رقم :محمد صالح اصفهانی .بین خطوط طلا اندازی مضرس ومنقش .حاشیه:دارای تسمه اندازی مزین به نقوش حل کاری .جداول به طلا .قهوه ای تیره باتحریر مشکی .پاسپارتو:مزین به گل و مرغ و پروانه های رنگی با تکنیک آبرنگ وپردازبر زمینه نخودی.کمند به قهوه ای وطلایی باتحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۱۰
پدید آورندگان : محمد صالح اصفهانی (خوشنویس) ابو سعید فضل الله بن احمد بن محمد ابراهیم مشهور به ابو سعید ابوالخیر (۳۵۷-۴۴۰ق) (شاعر)
موضوع اثر : دوبیتی های ابوسعید ابوالخیر
تاریخ خلق : ۱۱۰۱ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : زمینه :آبی روشن مایل به فستقی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره فستقی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست ساز آهارمهره فستقی، طلا اندازی منقش و مضرس، تسمه اندازی منقش، گل ومرغ با آبرنگ وپرداز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک