قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم مشقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عبداله سرلک
۱۲:۰۰:۱۹ ۲۶ مهر ۱۳۹۵
بادرودفراوان وبااحترام
به نظرکمترین/اثرحاضر/باتوجه به نمونه های موجود/خط مرحوم میرزاغلامرضابه رقم عبدالمجیدمی باشد
یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه‌پردازی: مورب‌نویسی. نوشته شده بر روی پارچه کرباس آهار مهره نخودی. مرکب: قهوه‌ای سوخته. تاریخ: ۱۱۸۲ق. رقم: عبدالمجید. بین خطوط طلااندازی منقش و محرر. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی منقش به حل‌کاری بر زمینه بنفش روشن. جدول‌کشی به سبز. لاجورد. طلایی و شنگرف. پاسپارتو: دارای نقوش حل‌کاری بر زمینه مشکی. کمند به شنگرف و طلایی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۳۵
پدید آورندگان : عبدالمجید درویش طالقانی (خوشنویس)
موضوع اثر : رباعیات خیام
تاریخ خلق : ۵ شوال ۱۱۸۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : پارچه کرباس آهار مهره نخودی، مرکب قهو ه ای،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی پارچه کرباس آهار مهره نخودی، طلا اندازی منقش و محرر، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، پاسپارتو منقش ، کمند اندازی، حل کاری،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک
نمایشگاه‌ها :