قطعه نسخ، ثلث، ریحان و رقاع ممتاز. قلم مشقی و کتابت (دورو) ایلخانان

نظر شما:

یک قطعه خوشنویسی نسخ زر. ثلث. ریحان و رقاع ممتاز. دورو. قلم مشقی و کتابت. صفحه پردازی: دفتری و مورب. کاغذ: دست‌ساز آهار مهره نخودی (احتمالا بغدادی). مرکب: مشکی. روی قطعه: تاریخ اربع و تسعین و ستمائه (۶۹۴). رقم: یاقوت المستعصمی. بین خطوط هاشور خورده و نقوش گل و برگ بر زمینه گل بهی محرر بطلا. متن و حاشیه دارای تشعیر و تذهیب و ترصیع. ظهر قطعه: تاریخ شوال سنه احدی و ثمانین و ستمائه (۶۸۱). رقم: یاقوت المستعصمی. بین خطوط طلا اندازی منقش و مضرس. حاشیه دارای حل کاری برزمینه لاجورد. دوطرف قطعه دارای جدول کشی. پاسپارتو و کمند اندازی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۳۳
پدید آورندگان : جمال الدین یاقوت المستعصمی (خوشنویس)
موضوع اثر : شعر عربی (پشت ورو)
تاریخ خلق : ۶۹۴ قمری (قرن ۷)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، ها شورزدن، حل کاری، طلا اندازی منقش و مضرس، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۴۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک