قطعه نسخ ممتاز (دورو). قلم کتابت صفویه

نظر شما:

یک قطعه خوشنویسی (دورو). روی قطعه: نسخ ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری ۸سطری. تاریخ: ربیع الاول ۱۰۰۱. ظهر قطعه: نسخ ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: سیاه مشق. رقم: علاءالدین (تبریزی). کاغذ: دست‌ساز آهار مهره نخودی. مرکب: مشکی. بین خطوط نقوش برگ به زرد حنایی بدون کیفیت. حاشیه: تسمه اندازی به لاجورد، نباتی و فستقی. جداول به طلا و سرنج با تحریر مشکی. پاسپارتو به گل‌بهی مایل به صورتی. کمند به طلا با تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۵۹
پدید آورندگان : علا ءالدین تبریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : ادعیه
تاریخ خلق : ربیع‌الاول ۱۰۰۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذدست ساز آهار مهره نخودی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۸ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
فروشنده : حاج حسین آقا ملک