قطعه نستعلیق ممتاز. سیاه مشق. قلم جلی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم جلی. صفحه‌پردازی: سیاه مشق مورب. کاغذ: فرنگی آهار مهره نخودی. مرکب: قهوه‌ای سوخته. تاریخ: ۱۳۰۳ق. رقم: میرزا غلامرضا اصفهانی. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به فستقی. جدول‌کشی به آبی تیره و مشکی. پاسپارتو به نخودی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۲۶
پدید آورندگان : میرزاغلام رضا اصفهانی (خوشنویس) خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی(۷۲۷-۷۹۲ق) (شاعر)
موضوع اثر : مصرعی از ابتدای غزل 289 حافظ
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب قهو ه‌ایی سوخته،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، تسمه‌اندازی، جدول کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک
نمایشگاه‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان