ترجمه منتخب مرآةالزمان

نظر شما:

ترجمه ی محمد سعید شریف قاضی قمی، نستعلیق سده ۱۱، دارای سرلوح در صفحه ی اول و جدول در تمام صفحات به زر، عنوان و نشان شنگرف، از آخر کتاب دو برگ افتاده، بر کاغذ ترمه زرافشان در ۹۲ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن سبز است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۳۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدسعید شریف قاضی قمی (مولف) محمد مفید شریف قاضی قمی (مترجم)
موضوع اثر : جغرافیای جهان/ شگفتیهای جهان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه زرافشان، چرم میشن،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک