الاعتقادیة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۷۵/۰۱۹
پدید آورندگان : محمد بن حسین شیخ بهائی (مؤلف)
موضوع اثر : عقاید شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : رنگارنگ سپاهانی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان