بدیع (قصیده فارسی در صنایع علم) صفویه

نظر شما:

اشعاری از عضدالدین محمود خوارزمی به فارسی در وقوف قرآن و شعری عربی در حدیث عشق نسخ با چاشنی نستعلیق سده ۱۱ق عنوان به شنگرف ۴ برگ ۱۳ سطری کاغذ ترمه ختایی قطع نیم ربعی جلد میشن مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۳۳/۰۰۳
پدید آورندگان : عضدالدین محمود خوارزمی (مولف)
موضوع اثر : بدیع
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه ختائی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان