مصباح‌الهدایة و مفتاح‌الکفایة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۸۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدمومن محمودی هروی (کاتب) محمود بن علی نطنزی کاشانی بلخی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان/آداب طریقت
تاریخ خلق : ۱۰۱۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه حاشیه رنگارنگ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی طلاکوب، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان