تحفة العراقین صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۱۲/۰۰۰
پدید آورندگان : خاقانی شیروانی (شاعر) علی بن نصیر قاسم انوار (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی/ حج
تاریخ خلق : ۱۰۰۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : خانبالغ، چرم میشن، روغنی،
تکنیک : دست نویس، روغنی مصور پشت معرق، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان