هدایت نامه یا سفینةالملوک صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۶۸/۰۰۰
پدید آورندگان : ادهم واعظ قرشی خلخالی (نامعلوم) محمدتقی (خطاط)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی/ تاریخ اسلام / شعر مذهبی
تاریخ خلق : ۱۰۷۲ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان