مصابیح رشیدی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۶۵/۰۰۰
پدید آورندگان : رشیدالدین محمد اسفراینی (مؤلف)
موضوع اثر : شعر عرفانی/ اخلاق اسلامی/ اندرزنامه‌ها
تاریخ خلق : ۱۰۹۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، زرافشان، جدول کشی، ضربی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک