سبحةالابرار صفویه

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۳۰/۰۰۰
پدید آورندگان : هدایت‌الله کاتب (کاتب) عبدالرحمن بن احمد جامی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان/ عارفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان