ابواب الجنان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۲۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدرفیع واعظ قزوینی (مؤلف)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی/ عقاید شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان