ابواب الجنان صفویه

نظر شما:

تالیف میرزا رفیع قزوینی درگذشته ۱۰۸۹، از وعاظ معروف، جلد دوم، نستعلیق ۱۰۲۴، عنوان و نشان شنگرف، دارای جدول و کمند، صفحه دوم طلا اندازی بین سطور، یادداشت تملک عباسعلی نوری در ۱۲۴۴، یادداشت خریداری به چهارتومان و پنج هزار دینار و مهر عبدالحسین بن محمدرحیم، یادداشتی مربوط به سال ۱۲۴۷، یادداشتی مربوط به ۱۲۵۸، یادداشت خریداری به تاریخ ۱۲۲۵ از لاریجانی، آغاز و انجام به خطی دیگر، بر کاغذ ترمه در ۳۵۸ برگ ۱۹سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۱۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدرفیع واعظ قزوینی (مؤلف)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی/ عقاید شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۲۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی و طلااندازی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان