تلخیص‌الشافی صفویه

نظر شما:

تالیف محمد بن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی (۳۸۵ - ۴۶۰)، شیخ‌الطایفه و شیخ، از علمای ایرانی شیعه در قرون چهارم و پنجم، نستعلیق گویا مهدی قلی در ۱۰۹۹ از روی نسخه ی محمدباقر مجلسی، عنوان و نشان شنگرف، دارای جدول، دارای مهر کاتب و مطلبی در خصوص نسخه در ابتدا در یک صفحه به نسخ، تملک رضی الدین محمد هروی، تملک حسین و جعفر اولاد شیخ عباس بلاغی، تملک عباس بن حسن بلاغی، یادداشت و مهر تملک حسین علی حسینی، تملک حسین بن عباس، تملک ابوالحسن بن حسین باقی با مهر وی، بر کاغذ ترمه در ۲۸۲ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۶۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسن طوسی (مولف) مهدی قلی؟ (کاتب)
موضوع اثر : کلام شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۹۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز، جدول،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان