مفاتیح‌الشرایع صفویه

نظر شما:

تالیف ملا محسن فیض کاشانی که در ۱۰۴۲ ساخته، نستعلیق مهدی در مدرسه ی کاظم بیگ بار فروش در رمضان ۱۱۷۸ گویا از روی نسخه ی مورخ ۱۰۴۲، عنوان و نشان شنگرف، شش برگ در پایان نونویس، با تملک سید اسماعیل موسوی بهبهانی با مهر وی و محمدعلی بن محمدرضا در ۱۲۱۴، دارای بلاغ مقابله، بر کاغذ ترمه در ۲۷۰ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی ضربی با حاشیه و عطف قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۹۰/۰۰۰
پدید آورندگان : مهدی (کاتب) محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۱۷۸ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک