نضد القواعدالفقهیة فی مذهب‌الامامیة صفویه

نظر شما:

تالیف مقداد سیوری، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت خریداری در ۱۲۵۷، یادداشت خریداری و مهر علی محمد بن محمد بن اسماعیل، بر کاغذ ترمه در ۲ برگ ۲۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۵۴/۰۰۲
پدید آورندگان : مقداد سیوری (مولف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان