عیون اخبارالرضا صفویه

نظر شما:

تالیف ابن بابویه قمی رازی ایلاقی، به روایت از « اولاد ابوالحسن علی بن ابی طالب بن محمد بن ابی طالب تمیمی مجاور» از سید شرف شاه بن ابی الفتح محمد بن الحسین بن زیاد علوی حسینی افطسی نیشابوری مجاور در نجف ۵۷۳ از علی بن علی بن عبدالصمد تمیمی از پدرش ابوالحسن علی بن عبدالصمد در خانه اش در نیشابور در ۵۴۱ از سید ابوالبرکات خوزی از ابن بابویه، نسخ نظام الدین بن محمدصادق در ۱۰۷۹، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت خریداری و مهر اسماعیل بن علی اکبر در ۱۳۲۰، دارای سه مهر ناخوانا، خریداری حاجی محمد بن ملا عبدالله، بر کاغذ ترمه در ۲۵۰ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۰۸/۰۰۰
پدید آورندگان : نظام‌الدین‌بن محمدصادق (کاتب) محمد بن علی ابن بابویه (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۷۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی طلاپوش،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان