عیون اخبارالرضا صفویه

نظر شما:

تالیف ابن بابویه قمی رازی ایلاقی، به روایت از « اولاد ابوالحسن علی بن ابی طالب بن محمد بن ابی طالب تمیمی مجاور» از سید شرف شاه بن ابی الفتح محمد بن الحسین بن زیاد علوی حسینی افطسی نیشابوری مجاور در نجف ۵۷۳ از علی بن علی بن عبدالصمد تمیمی از پدرش ابوالحسن علی بن عبدالصمد در خانه اش در نیشابور در ۵۴۱ از سید ابوالبرکات خوزی از ابن بابویه، نسخ شوال ۱۰۹۶، عنوان و نشان شنگرف، با حواشی، با سند روایت کتاب در صفحه عنوان، یادداشت تملک و مهر محمد مهدی، یادداشت به سال ۱۲۲۵، بر کاغذ ترمه در ۳۷۸ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی با حاشیه ی مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۳۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن علی ابن‌بابویه (مولف)
موضوع اثر : احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۹۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان