روضةالمتقین فی شرح من لایحضره الفقیه صفویه

نظر شما:

تالیف مولی محمدتقی مجلسی عاملی نطنزی اصفهانی در رجب ۱۰۶۴، نخ محمد بن ابراهیم اصفهانی در ۲۳ جمادی الثانی ۱۰۷۷، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت و مهر تملک محمدمهدی، بر کاغذ ترمه در ۱۳۴ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی سرطبل دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۹۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن علی ابن‌بابویه (مولف اولیه) حکیم‌بن محمد اصفهانی (کاتب) محمد تقی بن مقصود علی مجلسی (شارح)
موضوع اثر : شرح احادیث احکام/ احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۷۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان