الاحتجاج علی اهل اللجاج صفویه

نظر شما:

تالیف ابومنصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی، نسخ محمد بن محمد علی خاوری در ۱۵ ربیع الثانی ۱۰۶۹ در مشهد، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشتی در مورد مولف در صفحه عنوان به تاریخ ۱۰۷۹، روایتی از امام جعفر صادق(ع) در پایان به تاریخ ۱۰۹۲، بر کاغذ ترمه در ۲۲۸ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای مستعمل است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۰۴/۰۰۰
پدید آورندگان : احمد بن علی طبرسی (مولف) محمد بن محمدعلی خاوری (کاتب)
موضوع اثر : احتجاجات/ اسلام
تاریخ خلق : ۱۰۶۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک