روضة الابرار: شرح فارسی نهج‌البلاغه صفویه

نظر شما:

تالیف علی بن حسن زواری که در اواخر شوال ۹۴۷ ساخته، نسخ محمدتقی بن مهدی حسینی سمنانی در سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت و مهر تملک در ۱۲۴۱، بر کاغذ ترمه در ۳۳۴ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای تیره ی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۶۷/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن حسن زواری (شارح) محمدتق بن مهدی حسینی سمنانی (کاتب)
موضوع اثر : شرح نهج البلاغه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک