روضةالمتقین فی شرح من لایحضره الفقیه صفویه

نظر شما:

تالیف مولی محمدتقی مجلسی عاملی نطنزی اصفهانی با تاریخ تالیف در ۱۰۵۹،، نسخ محمد مقیم بن محمدباقر اصفهانی در یکشنبه ۱۳ شوال ۱۰۷۳، جلد اول، نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۳۶۸ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۱۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن علی ابن‌بابویه (مولف اولیه) محمدمقیم اصفهانی (کاتب) محمد تقی بن مقصود علی مجلسی (شارح)
موضوع اثر : احادیث احکام/احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۷۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک