روضةالمتقین فی شرح من لایحضره الفقیه افشاریه

نظر شما:

تالیف مولی محمدتقی مجلسی عاملی نطنزی اصفهانی در ۱۰۶۴، نسخ روز پنجشنبه ۱۱۸۳، برای میر محمد بن حاجی میر محمد، عنوان و نشان شنگرف، با یادداشت شوال ۱۱۱۴، یادداشت تملک محمدمهدی الحسینی الموسوی، دارای مهر هدایت الله الحسینی، دو یادداشت تملک که مخدوش شده، بر کاغذ ترمه در ۱۷۷ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۹۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن علی ابن‌بابویه (مولف) محمد تقی بن مقصود علی مجلسی (شارح)
موضوع اثر : شرح احادیث احکام- احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۱۸۳ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه ابری،
تکنیک : دست نویس، رویه ابری، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک