من لایحضره‌الفقیه (کتاب-) صفویه

نظر شما:

تالیف این بابویه قمی رازی ایلاقی، نسخ نجم الدین بن هاشم در مدرسه ی شفیعیه اصفهان ۱۰۹۴، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر نجفعلی، بر کاغذ ترمه در ۳۸۸ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی با عطف و حاشیه ی قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۵۱/۰۰۰
پدید آورندگان : نجم‌الدین‌بن هاشم (کاتب) محمد بن علی ابن بابویه (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۰۹۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک