الوافی صفویه

نظر شما:

تالیف ملا محمد محسن فیض کاشانی (۱۰۰۷ - ۱۰۹۰) حکیم فیلسوف، محدث و عارف دوره صفوی، نسخ ابراهیم بن محمدرضا در سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت تملک محمدباقر رضوی مدرس در ۲۰ ربیع الاول ۱۳۲۴، بر کاغذ ترمه در ۳۰۹ برگ ۲۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ با زنجیره ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۹۸/۰۰۰
پدید آورندگان : ابراهیم‌بن محمدرضا (کاتب) محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه/ احادیث احکام
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک