من لایحضره‌الفقیه (کتاب-) صفویه

نظر شما:

تالیف ابن بابویه قمی رازی ایلاقی، نسخ سده ۱۲، عنوان و نشان و رمز شنگرف، از آغاز تا جواز بیع العصیر و العنب و کراهه رکوب البحر للتجاره، بر کاغذ ترمه در ۱۶۷ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه پارچه سبز و عطف تیماج سرخ نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۹۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن علی ابن بابویه (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه پارچه ای، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان