حاشیة الروضةالبهیه فی شرح اللمعةالدمشقیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف آقا جمال الدین محمد خوانساری درگذشته ی ۱۱۳۵ که در ماه رمضان ۱۱۰۴ ساخته، نسخ سده ۱۲، دارای سرلوح مذهب، حاشیه ی دو صفحه ی آغاز تزیین با گل و بوته، دارای جدول و کمند، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر محمدحسین بن محمدجعفر موسوی و چند مهر مخدوش دیگر، بر کاغذ ترمه در ۳۳۶ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی طلاپوش سرطبل دار با نقاشی داخل جلد به زر است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۱۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین آقاجمال خوانساری (محشی) زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی (شارح) محمدبن مکی شهید اول (مولف اولیه)
موضوع اثر : فقه جعفری/ نقد و تفسیر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی طلاپوش، دست ساز، تذهیب وترصیع، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان