حاشیة الروضةالبهیة فی شرح اللمعةالدمشقیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تألیف آقا جمال الدین محمد خوانساری (ف: ۱۱۳۵ق) در رمضان ۱۱۰۴ق نسخ سده ۱۳ق عنوان و نشان و جدول به شنگرف کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد تیماج مشکی ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۴۱۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین آقاجمال خوانساری (محشی) زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی (شارح.) محمدبن مکی شهید اول (مولف)
موضوع اثر : فقه جعفری/ نقد و تفسیر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی زرکوب، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان