التوحید صفویه

نظر شما:

تالیف ابن بابویه قمی، نسخ محمد تقی ساروی در دهه ی سوم ماه پنجم ۱۰۷۸، بر کاغذ ترمه در ۱۵۵ برگ ۲۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۵۷/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد بن علی ابن بابویه (مولف)
موضوع اثر : توحید
تاریخ خلق : ۱۰۷۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان