الاربعون حدیثا صفویه

نظر شما:

تالیف بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم(۹۵۳ - ۱۰۳۰)، نسخ محمدسعید بن حاجی علی ابهری جئی اصفهانی در ۱۵ رمضان ۱۰۷۴، عنوان شنگرف، با یادداشت تملک و مهر احتشام الملک در ۱۲۸۶، بر کاغذ ترمه در ۱۴۰ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ سرطبل دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۲۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مؤلف) محمدسعیدبن حاجی علی ابهری جئی (خطاط)
موضوع اثر : احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۵ رمضان ۱۰۷۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان