شرح خلاصةالحساب صفویه

نظر شما:

تالیف شمس الدین علی حسینی خلخالی، متن از شیخ بهایی، نسخ محمد رفیع بن محمد شریف حسینی در ۱۱۰۵، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر محمد باقر بن محمدتقی الموسوی و مهر محمد بن عبدالجواد، نام ابوالقاسم الموسوی، بر کاغذ ترمه در ۱۱۱ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۷۵/۰۰۰
پدید آورندگان : شمس‌الدین علی حسینی خلخالی (شارح و مولف) محمدرفیع‌بن محمد شریف حسینی (کاتب) محمدبن حسین شیخ بهائی (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر خلاصة الحساب محمدبن حسین شیخ بهائی/حساب
تاریخ خلق : ۱۱۰۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی طلاپوش،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک