شرح خلاصة شیخ بهایی صفویه

نظر شما:

تالیف شمس الدین علی الحسینی الخلخالی، نسخ محمد بدیع بن رفیع الدین محمد فراش حرم محترم در رمضان ۱۰۸۵، عنوان و نشان و شکا ها شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۱۸۲ برگ (کل مجموعه) نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۶۷/۰۰۱
پدید آورندگان : شمس الدین علی حسینی خلخالی (شارح و مولف) محمدبدیع رفیع‌الدین محمد فراش (کاتب) محمدبن حسین شیخ بهائی (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : حساب
تاریخ خلق : ۱۰۸۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک