شرح خلاصةالحساب صفویه

نظر شما:

تالیف شرف الدین علی بن صدرالدین محمد حسینی گرگانی استرآبادی که در کشمیر در خانه میرزا محمدهاشم در ربیع الاول ۱۰۷۹ این نسخه را نوشته، نستعلیق مولف، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر ملا هادی (کفی بربک هادیا)، بر کاغذ ترمه در ۶۹ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۸۱/۰۰۰
پدید آورندگان : شرف‌الدین علی حسینی گرگانی (شارح و مؤلف و کاتب) محمدبن حسین شیخ بهائی (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر خلاصة الحساب محمدبن حسین شیخ بهائی/ حساب
تاریخ خلق : ۱۰۷۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک