خلاصةالحساب صفویه

نظر شما:

بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی (۹۵۳ -۱۰۳۰ ) حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم، نسخ نزدیک به نستعلیق ۱۰۷۱، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۲۱ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۹۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مؤلف)
موضوع اثر : حساب
تاریخ خلق : ۱۰۷۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک