خلاصةالحساب صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۱۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مؤلف)
موضوع اثر : حساب
تاریخ خلق : ۱۰۵۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان