مفاتیح‌النجاة عباسی صفویه

نظر شما:

تالیف محمدباقر محقق سبزواری، به نام شاه عباس دوم، نسخ میرزاجان محمدرضا پسر علی رضا عباسی در ۱۰۷۱، عنوان و نشان شنگرف، دارای جدول، صفحه نخست نونویس، دارای یادداشت تولد در شب جمعه ۲۰ صفر ۱۲۹۳، دارای یادداشت و مهر مخدوش شده در پایان نسخه، بر کاغذ ترمه در ۳۵۲ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۱۴/۰۰۰
پدید آورندگان : میرزاجان محمدرضا عباسی (کاتب) محمدباقر محقق سبزواری (مؤلف)
موضوع اثر : شاه عباس دوم صفوی
تاریخ خلق : ۱۰۷۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان