ترجمه صحیفه سجادیه صفویه

نظر شما:

ترجمه ی ۲۴ ربیع الثانی ۱۰۵۹ که در برهان پور به اتمام رسیده، نسخ ۱۰۵۹، دارای پیشانی مذهب، عنوان و نشان شنگرف، جدول به زر، یادداشت خریداری ابوطالب از عبدالصمد کتابفروش در ۱۲۸۶ با مهر وی در صفحه ۳۰، بر کاغذ ترمه در ۲۸۸ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۷۰/۰۰۰
پدید آورندگان : امام چهارم علی بن الحسین (ع) (مولف اولیه)
موضوع اثر : صحیفه سجادیه /ترجمه
تاریخ خلق : ۱۰۵۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب، جدول،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان