ابواب الجنان صفویه

نظر شما:

تالیف میرزا رفیع قزوینی درگذشته ۱۰۸۹، از وعاظ معروف، جلد اول، نستعلیق عسکر بن علی تبریزی در ۱۰۸۸، دارای سرلوح مذهب و مرصع، حواشی دو صفحه اول تشعیر و ترصیع، طلااندازی بین سطور، عنوان و نشان شنگرف، دارای جدول به زر، دارای مهر علی بن حسین، بر کاغذ ترمه در ۳۲۵ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۱۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدرفیع واعظ قزوینی (مؤلف) عسکر بن علی تبریزی (کاتب)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی/ عقاید شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۸۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی طلاپوش، تذهیب، تشعیر و ترصیع، جدول،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک