خلاصةالحیوة صفویه

نظر شما:

تالیف احمد بن قاضی نصرالله دینبلی تتوی سندی در تاریخ حکما و قاضی نورالله شوشتری در محپجالس المومنین از او نام برده، نستعلیق سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر حسین طباطبائی، مهر هشت ضلعی با نام محمد در میان مهر، دارای ابیاتی با تاریخ غره جمادی الاول ۱۱۹۹،بر کاغذ ترمه در ۱۴۰ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد تیماج آلبالویی ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۰۱/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن نصرالله دینبلی تنوی سندی (مؤلف)
موضوع اثر : سرگذشتنامه فیلسوفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی طلاپوش،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک