تحریرالاکر لثاذوسیوس صفویه

نظر شما:

تالیف خواجه نصیر الدین طوسی، نستعلیق سده ۱۱، عنوان و نشان و شکل ها شنگرف، حواشی از ملامحمدباقر یزدی و پسرش ملامحمد حسین پدر و پسر ریاضیدان، یادداشت تملکی که مخدوش شده و یادداشت مربوط به ابوالقاسم بن محمد اسماعیل حسینی در ۱۱۶۹، یادداشتی در پایان نسخه مربوط به محمداسماعیل بن ابوالحسن الحسینی در ۱۱۹۸، بر کاغذ ترمه در ۲۱ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۲۲/۰۰۰
پدید آورندگان : ملا محمدباقر (محشی) ملا محمدمحسن (محشی) تئودوسیوس (مؤلف اولیه) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : کره (هندسه)/ ریاضیات یونانی/ نجوم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان