تحریرالاکر لثاذوسیوس صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۱۵/۰۰۰
پدید آورندگان : تئودوسیوس (مؤلف اولیه) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (محرر و مولف)
موضوع اثر : کره (هندسه)/ ریاضیات یونانی/ نجوم
تاریخ خلق : ۱۰۵۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، نقاشی،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان