تحریرالاکر لمانالاوس صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۷۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (محرر و مولف) مانالاوس (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : کره (هندسه)/ ریاضیات یونانی/ نجوم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان