تحریرالاکر لمانالاوس صفویه

نظر شما:

تالیف خواجه نصیر الدین طوسی در ۲۱ شعبان ۶۶۴، نستعلیق سده ۱۰، عنوان و نشان و شکل ها شنگرف، دارای مهر ملا مظفر منجم گنابادی در ۱۰۱۰، دارای یادداشت تملک و مهر محمد منجم، دارای مهر ناخوانا در صفحه عنوان، مهر مربع شکل ناخوانا در انتها، بر کاغذ ترمه در ۸۷ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ آبی و عطف و گوشه ها قهوه ای تیره است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۵۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (محرر و مولف) مانالاوس (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : کره (هندسه)/ ریاضیات یونانی/ نجوم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج، کاغذ ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، نقاشی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان