تحریر کتاب ظاهرات‌الفلک صفویه

نظر شما:

تالیف اقلیدس، تحریر خواجه نصیر الدین طوسی، شکسته نستعلیق علی بن نصرالله الدهلی در ۹۸۶، عنوان و نشان و اشکال هندسی شنگرف، از آن لطفعلی بن محمدکاظم با تاریخ رجب ۱۳۳۷ در تهران، در برگ ا فهرست رساله های مجموعه است از حاج میرزا علی اکبر همدانی(صدرالاسلام)، بر کاغذ ترمه در ۱۷ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۷۹/۰۰۳
پدید آورندگان : اقلیدس (مؤلف اولیه) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (محرر و مولف) علی بن نصرالله دهلی (کاتب)
موضوع اثر : نجوم
تاریخ خلق : ۹۸۶ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، کاغذ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، نقاشی، ابری سازی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان